Agenda

jaar 2011 normaal bereikbaar
week 17, raadpleeg vervanging


Openingstijden:
Op werkdagen is Nedsystems bereikbaar van 09:00 - 17:30
Bij dringende gevallen kunt u ook buiten kantoortijden terecht.

U kunt als volgt contact opnemen:
1) per telefoon: 010-4206388
2) per e-mail:
info@nedsystems.nl
(meestal snelste weg naar contact)
3) per GSM/SMS: 0655-872341
(niet continue bereikbaar)
4) via postbus 8608,
3009 AP ROTTERDAM

Vervanging

Voor spoedeisende zaken en opvang tijdens vakanties kunt u contact opnemen met:

Kiwi-ICT, dhr G.C.M.Verbruggen, 0622-881123
info@kiwi-ict.nl

VNA, dhr E. van Nierop,
0180-318436
eric@van-nierop.nl


FCD-Products B.V. , dhr F. Diepenhorst, 010-4282080
frans.diepenhorst@fcd-products.nl

routebeschrijving