Datacenters in Nederland hebben zich verenigd in de Dutch Datacenter Association.

De gemeenschappelijke inspanningen zijn ondermeer gericht op CO2 emissiereductie en hergebruik van energie. 

Het huidige energiegebruik in Nederland van datacenters is al jaren gelijk door schaalvergroting en modernisering van het materieel. Circa 80% (2019) van het stroomgebruik is uit groene energie. Omdat die nabij nog niet voldoende verkrijgbaar is wordt er nog elders op de markt ingekocht, zoals in Scandinavie. 

Opmerkelijk: op de daken van het Google Datacenter in Groningen zijn geen zonnepanelen te zien. Er zijn enkele (5?) windmolens in de omgeving geplaatst. Ook opmerkelijk: de situatie per plaatse is niet te zien met Google Streetview. 

Het beslag op groene stroom door datacenters was in 2020 in totaal 2160 miljoen kWh. Voor koeling wordt op piekmomenten een vernevelings- systeem ingezet dat jaarlijks gebruik maakt van 1 miljoen kuub drinkwater. In 2020 was het totale grondgebruik van datacenters in Nederland 100 hectare. (Bron: CBS 2020, DDA 2020). In 2020 besteedde Arjan Lubach aandacht aan de datacenters in Nederland en de politieke besluitvorming.  

 

Aerial view van het Google Datacenter Groningen (Bron: Google).

De claim dat dit datacenter geheel op groene stroom draait is wellicht juist, maar de groene stroom wordt op de krappe Nederlandse markt ingekocht en niet in kringloop opgewekt door Google zelf.