Thorium kan de gehele mensheid voortaan van energie voorzien. Het is bewezen techniek en kan binnen 20 jaar wereldwijd gebruikt worden als energiebron. Dat moet je wel willen en wie zich inleest begrijpt dat dat wat hobbels kent. Die hobbels zijn echter niet technisch maar bestaan uit conflicterende belangen. Een Thoriumcentrale op Mars zou permanente bewoning mogelijk maken. Meer volgt.

Links:

-Zout op Mars
-Thorium

Een andere hoge-energiebron is mogelijk de Lage Energie Nucleaire Reactie E-Cat van de Italiaan Rossi. De tube met nikkel, waterstof en een onbekende katalysator heeft volgens wetenschappers in 2013 72 uur lang onverklaarbaar veel energie geleverd.

Eind 2014 wordt een nieuwe demonstratie verwacht van een compleet aggregaat van 1Mw dat nu gebouwd en getest wordt. Afnemers in Zweden kunnen een 1Mw centrale op proef ontvangen; alleen de opgewekte electriciteit wordt berekend.

Links: E-Cat website