Modulaire kernenergiecentrales maken schaalbare energie voorziening mogelijk. 

Een voordeel is dat de goedkeuring van de module geen beperking in de totale capaciteit vastlegt. Door de beperkte omvang per module kan de centrale in een fabriek worden gebouwd in plaats van on-site. Het is relatief makkelijker om tot een gecertificeerde mobiele centrale te komen met een site permit dan tot een on-site gebouwde centrale met een construction permit. Ook buitengebruikstellings eisen worden hiermee sterk vereenvoudigd. 

Overzicht van de ontwikkelingen mbt kleine nucleaire energiecentrales van de World Nuclear Association, november 2020. Small Nuclear Power Reactors

Babcock & Wilcox is specialist in kleine nucleaire reactors ondermeer voor scheeps aandrijving. De organisatie heeft recent de ontwikkeling van de eigen mPower Modular Plant Reactor gepauzeerd om handen vrij te hebben als toeleverancier voor andere projecten. 

Voor de opslag van energie kan mierenzuur worden gebruikt. Mierenzuur (CH2O2) kan worden gesplitst in CO2 (kooldioxide) en H2 (waterstof). In een volgende stap kan waterstof worden omgezet in elektrische energie. Met dit systeem rijden bussen en er is een aggregaat in gebruik door BAM (link). Mierenzuur is in pure vorm licht corrosief en goed op te slaan. Deze techniek is geschikt voor het kerndoel om voor brandstoffen geen nieuwe CO2 bovengronds te halen. Er is energieverlies in het proces en klimaatneutrale CO2 winning is lastig. De rookgassen van biomassa centrales zijn leverancier van klimaatneutrale CO2 (link). Ook kan de pure CO2 weer uit het elektrolyseproces worden teruggewonnen. 

 

De MSCR (Molten Salt Cooled Reactor) maakt gebruik van gesmolten zout (600-700 graden Celcius) als medium voor de kernsplijtings grondstof en als distributiemiddel voor de daarbij opgewekte warmte-energie.

Het splijtingsproces kan intrinsiek veilig worden opgezet; het proces stopt als de temperatuur daalt of bij stijging als het vloeibare zoutmengsel na smelten van een veiligheidplug door zwaartekracht wordt gedraineerd.

Met het gebruik van het overvloedig beschikbare Thorium als brandstof kan bestaand kernafval worden mee verbrand. De afbraaktijd daarvan wordt verkort met een factor 1000 tot circa 300 jaar.

Een 10-100 megawatt MSCR kan met bestaande techniek in twee jaar tijd gebouwd en operationeel zijn. Dit type centrale werd in de zestiger jaren met succes beproefd. De bouwkosten van de reactor bedragen eur 20 miljoen (2019).

De eerste proces-herstart in Nederland is in gang gezet in 2017. De inzet van splijtstof als brandstof is de enige realistische manier om de Europese klimaat doelstellingen voor 2050 volledig te halen. Het is de enige nu beschikbare nieuwe energiebron om Global Warming substantieel te kunnen beperken.

De Nederlandse Stichting Thorium MSR is vanaf 2020 met een vervolgonderzoek gestart dat naar concrete resultaten zal leiden. Het onderzoek benut de unieke faciliteiten van de onderzoeks kerncentrale in Petten.

Een Gesmolten Zout Thorium Centrale laat zich aansluiten op het bestaande distributienetwerk voor energie. De centrale is geschikt als opvolger voor buiten gebruik te stellen centrales. 
Een Thorium centrale is niet afhankelijk van koelwater en kan wereldwijd worden ingezet op intrinsiek veilige lokaties. 

Toepassingen voor een Thorium centrale:
-vaste, hoge densiteit energiebron (energiecentrale)
-mobiele, schaalbare energiebron (propulsie)
-hoge temperatuur energie (raffinage, aardgas naar diesel)
-schaalbare en schakelbare energiebron (energienet balancering)
-Co2 verwerking (mierenzuur)

Het Shanghai Institute heeft een eigen legering ontwikkeld voor de omstandigheden in een Thorium centrale, GH3535, zo vertelde  dr. Ruobing Xie. De legering heeft de test in 2017 op corrosie door het gesmolten zout goed doorstaan. De beschadiging is niet meer dan 20 µm per jaar.

Bronnen:

eRisk-Group_rapport_De-rol-van-kernenergie_20201202.pdf
https://www.thmsr.com/nl/
http://www.janleenkloosterman.nl/
https://www.shell.nl/klanten/commercialfuels/gtl/process.html
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/consortium-schaalt-mierenzuurproductie-op/item10359
https://www.deingenieur.nl/artikel/thorium-reactor-heeft-nodige-haken-en-ogen

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_Fvvb6Q7A NPO Interview met Professor Kloosterman en hoogleraar Kees de Lange.

Begin 2018 staan er 300 windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee die samen 1 Gigawatt stroom opwekken. 

Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, "De toekomst van de Noordzee", meldt dat een zestigvoudig aantal nodig is om de doelstellingen voor 2050 te halen. Het plaatsen van windmolens kan inmiddels zonder subsidie. Vanaf 2023 wil de Nederlandse overheid het aantal windmolens op zee met 1 gigawatt per jaar laten toenemen. 

 

De Lage Energie Nucleaire Reactie E-Cat van de Italiaan Rossi deed wenkbrauwen fronsen... Koude kernfusie (het hele proces komt niet boven de 1000 graden celsius) is tot op heden nooit vertoond.

Het nieuwe patent op de techniek werpt meer licht op de zaak en ook de patenthouder geeft nu meer informatie over het E-Cat proces.Het blijkt te gaan om een reactie tussen waterstof en Lithium met nickel als katalysator.
De geclaimde energie opbrengst van het proces is 5 miljoen keer groter dan die van verbrandingstechniek. Op het laatste gebied wordt meer kennis aangenomen van deze ontwerper; de Italiaan werd ooit veroordeeld voor het grootschalig dumpen en verbranden van chemisch afval.

Het E-Cat principe wordt op dit moment getest op lokatie in Zweden.