De MSCR (Molten Salt Cooled Reactor) maakt gebruik van gesmolten zout (600-700 graden Celcius) als medium voor de kernsplijtings grondstof en als distributiemiddel voor de daarbij opgewekte warmte-energie.

Het splijtingsproces kan intrinsiek veilig worden opgezet; het proces stopt als de temperatuur daalt of bij stijging als het vloeibare zoutmengsel na smelten van een veiligheidplug door zwaartekracht wordt gedraineerd.

Met het gebruik van het overvloedig beschikbare Thorium als brandstof kan bestaand kernafval worden mee verbrand. De afbraaktijd daarvan wordt verkort met een factor 1000 tot circa 300 jaar.

Een 10-100 megawatt MSCR kan met bestaande techniek in twee jaar tijd gebouwd en operationeel zijn. Dit type centrale werd in de zestiger jaren met succes beproefd. De bouwkosten van de reactor bedragen eur 20 miljoen (2019).

De eerste proces-herstart in Nederland is in gang gezet in 2017. De inzet van Thorium als brandstof is de enige realistische manier om de Europese klimaat doelstellingen voor 2050 volledig te halen. Het is de enige nu beschikbare nieuwe energiebron om Global Warming substantieel te kunnen beperken.

Een Gesmolten Zout Thorium Centrale laat zich aansluiten op het bestaande distributienetwerk voor energie. De centrale is geschikt als opvolger voor buiten gebruik te stellen centrales.
Een Thorium centrale is niet afhankelijk van koelwater en kan wereldwijd worden ingezet op intrinsiek veilige lokaties. 

Toepassingen voor een Thorium centrale:
-vaste, hoge densiteit energiebron (energiecentrale)
-mobiele, schaalbare energiebron (propulsie)
-hoge temperatuur energie (raffinage, aardgas naar diesel)
-schaalbare en schakelbare energiebron (energienet balancering)
-Co2 verwerking (mierenzuur)

Het Shanghai Institute heeft een eigen legering ontwikkeld voor de omstandigheden in een Thorium centrale, GH3535, zo vertelde  dr. Ruobing Xie. De legering heeft de test in 2017 op corrosie door het gesmolten zout goed doorstaan. De beschadiging is niet meer dan 20 µm per jaar.

Bronnen:

http://www.janleenkloosterman.nl/
https://www.shell.nl/klanten/commercialfuels/gtl/process.html
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/consortium-schaalt-mierenzuurproductie-op/item10359
https://www.deingenieur.nl/artikel/thorium-reactor-heeft-nodige-haken-en-ogen

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_Fvvb6Q7A NPO Interview met Professor Kloosterman en hoogleraar Kees de Lange.