Deze digitale nieuwsbrief bestaat uit een doorlopend aantal artikelen. Voor oude artikelen kunt u in de onderbalk terecht.
Naast vakartikelen vindt u ook algemene informatie zowel binnen- als buiten het vakgebied. 

Wilt u een regelmatige melding bij het verschijnen van nieuwe artikelen dan kunt u dit aangeven in een e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

AGConnect is een interessant IT magazine. Hieruit het verslag van een Duits onderzoek onder 84 deelnemers; de opdracht was om een aantal taken met een robot te doen en hem daarna uit  zetten. 

Die robot begon bij ongeveer de helft van de deelnemers te protesteren. Hij zei dat hij bang was voor het donker en smeekte dat ze hem niet uit moesten zetten. In dat geval vonden een aantal van de proefpersonen het lastig om de robot uit te zetten; van degenen die de smeekbede kregen, weigerde een groot aantal. 

Een van de deelnemers: “Hij vroeg me om hem aan te laten, omdat hij anders bang zou zijn. Angst is een sterke emotie en als een goed mens wil je iets of iemand niet in de positie brengen om angst te ervaren” “

"Wat is het doel" is een leidraad om iets op een gerichte manier tot stand te brengen. Bij 'Domotica' wordt huis, huisraad en leefomgeving (door techniek) 'verbonden' met de bewoner.  'Domus' beperkt het streven tot 'huis'. Voor een ruimer begrip van wat er in feite gebeurt en nog meer mogelijk is kan het begrip 'Homotica' ingezet worden.
Onder homotica kan alles worden samengevat wat een koppeling van de omgeving met een persoon tot stand brengt. Voor de ontwikkelaars, zoals de IT' ers valt daarmee een beperking in het denken weg.  Onder homotica vallen ook communicerende pillen, zelf metende dialyse pompen, maar ook de auto op de oprit,  de bushalte en de luchtvaartmaatschappij. Het gaat dan om alle apparaten en diensten die kunnen 'communiceren' met hun berichtgeving naar de betrokken persoon. Voor het groeps- en publieke domein is het begrip surveillance wellicht ook aan vernieuwing toe om nieuwe ideeen een duidelijk doel te geven. 

ISDN
In 2019 stopt de levering van ISDN-2. KPN belt nu geautomatiseerd alle abonnees af om te waarschuwen dat deze manier van telefonie stopt.

Dit besluit om te stoppen is al enige jaren geleden gemaakt en vele bedrijven en particulieren zijn aan de slag met alternatieven voor hun telefonie. In 2021 stopt ook ISDN15/20//30 waarmee de kantoorbundels van meer dan 2 ISDN lijnen ook vervallen. Diverse bedrijven bellen uitsluitend nog via het mobiele netwerk; de tijd dat een mobiel bedrijfsnummer 'armoedig' overkwam is voorbij. De enkele analoge lijn (150 jaar oude techniek) blijft overigens leverbaar.

VOIP
Voor de 'vaste' lijn is bellen via Internet met Voice over Internet Protocol (VoIP) de oplossing.  De meeste ISDN apparatuur en telefooncentrales zijn dan niet meer- of nog  beperkt bruikbaar. VoIP werkt via het Session Initiating Protocol (SIP) en is niet compatibel met ISDN.
Bestaande telefoonnummers kunnen behouden blijven, "geporteerd" worden.
Voor VoIP telefonie is een provider nodig, zoals het Nederlandse 12Connect of de Belcentrale. Omdat de telefonie over de eigen Internet verbinding loopt zijn de provider-kosten beperkt tot abonnements- en belkosten. Over het algemeen wordt een besparing met het VoIP telefonie abonnementsgeld gehaald van 50% - 80% ten opzichte van

Domoticz is een programma waarmee diverse schakelaars en meters in een dashboard kunnen worden verzameld. Wie over een Toon beschikt kan deze opnemen in het dashboard. Regelen van temperatuur en een overzicht van metingen is vanuit het menu mogelijk. Domoticz voor (Windows-) pc maakt gebruik van de browser. Het Domoticz menu van pc 192.168.0.210 kan vanuit andere apparaten worden bestuurd door het oproepen van pagina: 192.168.210:8080. Domotics draait ook op andere platformen zoals Raspberry en Linux. Met toevoeging van een RFXCom 433 mhz transceiver kunnen KUKA (klik-aan klik-uit) apparaten worden bediend en ook merksystemen als de Philips Hue  laten zich hierin opnemen. 

Het resultaat is een Domotica omgeving die zich laat besturen vanaf een pc of mobieltje.

"Ik weet dat je wachtwoord <naam> is..." is het dreigement in een mail. Dat wachtwoord -een meisjenaam- is inderdaad ooit in gebruik geweest. "Als je me 3.200 dollar overmaakt zet ik je privé gegevens niet on-line."  

Er zijn lijsten op Internet te koop met gekraakte wachtwoorden gestolen bij ondermeer Adobe, Avast anti-virus(!), Drop-Box (2012), LinkedIn (2012), Sony (2011). De originele tekst van de mail begint met: Let's get straight to the point. I do know <naam> is your password. More importantly, I do know about your secret and I have proof of this.

Het is in dit geval onwaarschijnliljk dat er prive gegevens zijn gestolen en het mailtje wordt daarom genegeerd door de ontvanger.

De technische limiet aan het aantal bitcoins is 21 miljoen. De 'kleinste coupure' is 1 Satoshi; 1 honderd-miljoenste bitcoin. Met de bitcoin zal het gaan zoals destijds met de schelpjes: de afgesproken waarde zal ooit moeten worden omgezet in iets anders of de waarde vervliegt. Er is geen schaarste of achterliggende instantie die de waarde ondersteunt of zelfs logisch maakt. Het waardemiddel zelf is onbruikbaar. De waarde die het betaalmiddel zout ooit had werd nog beter ondersteund: het product is bruikbaar en was in sommige toepassingen zelfs belangrijk om te overleven. De huidige waarde van zout wordt hoofdzakelijk bepaald door de zuiverheid, energieverbuik bij winning en de distributiekosten. Grote fluctuaties in de zoutprijs zijn daarom niet meer aan de orde. Er is goede kans dat digitale alternatieven voor de bitcoin zo talrijk worden dat de waardes elkaar 'uitdoven'. Nog geen 100 jaar geleden kostte een brood 100 miljoen Duitse mark. Een week later het dubbele. De waarde-eenheid was haar ondersteuning kwijt. Omdat de Bitcoin in zulke kleine partjes kan worden verhandeld zal de interesse in deze munt ook snel omslaan: de munt heeft geen ondersteuning, geen tegenwaarde, is niet schaars en niet uniek. De bitcoin wordt ondermeer bedreigd door

in 2019 eindigt telefonie via ISDN/2 in Nederland. in een later stadium stoppen ook de ISDN/30 bundels. Als alternatief voor ISDN/2  is VoIP telefonie (Voice over Ip) via Internet een optie. VoIP bellen kan vanaf een paar cent per minuut over de huidige telefoonnummers worden voortgezet.

Providers als 12Connect bieden met VoIP een volwaardig alternatief voor ISDN/2 tegen 10% van de kosten.

Met de aanschaf van twee sets Gigaset GO toestellen kan er onderling wereldwijd gratis worden gebeld via de Siemens servers. Twee Gigaset GO-sets kosten samen in aanschaf minder dan eur 250,00.  Alleen de Internet tikken zijn dan nog de kostenpost. Een VoiP telefoniegesprek in de hoogste geluidskwaliteit verbruikt circa 128 kilobit per seconde.


De MSCR (Molten Salt Cooled Reactor) maakt gebruik van gesmolten zout (600-700 graden Celcius) als medium voor de kernsplijtings grondstof en als distributiemiddel voor de daarbij opgewekte warmte-energie.

Het splijtingsproces kan intrinsiek veilig worden opgezet; het proces stopt als de temperatuur daalt of bij stijging als het vloeibare zoutmengsel na smelten van een veiligheidplug door zwaartekracht wordt gedraineerd.

Met het gebruik van het overvloedig beschikbare Thorium als brandstof kan bestaand kernafval worden mee verbrand. De afbraaktijd daarvan wordt verkort met een factor 1000 tot circa 300 jaar.

Een 10-100 megawatt MSCR kan met bestaande techniek in twee jaar tijd gebouwd en operationeel zijn. Dit type centrale werd in de zestiger jaren met succes beproefd. De bouwkosten van de reactor bedragen eur 20 miljoen (2017).

De eerste proces-herstart in Nederland is in gang gezet in 2017. De inzet van Thorium als brandstof is de enige realistische manier om de Europese klimaat doelstellingen voor 2050 volledig te halen. Het is de enige nu beschikbare nieuwe energiebron om Global Warming substantieel te kunnen beperken.

Een Gesmolten Zout Thorium Centrale laat zich aansluiten op het bestaande distributienetwerk voor energie. De centrale is geschikt als opvolger voor buiten gebruik te stellen centrales.
Een Thorium centrale is niet afhankelijk van koelwater en kan wereldwijd worden ingezet op intrinsiek veilige lokaties. 

Toepassingen voor een Thorium centrale:
-vaste, hoge densiteit energiebron (energiecentrale)
-mobiele, schaalbare energiebron (propulsie)
-hoge temperatuur energie (raffinage, aardgas naar diesel)
-schaalbare en schakelbare energiebron (energienet balancering)
-Co2 verwerking (mierenzuur)

 

Bronnen:

http://www.janleenkloosterman.nl/
https://www.shell.nl/klanten/commercialfuels/gtl/process.html
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/heeft-thorium-de-toekomst/ 
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/consortium-schaalt-mierenzuurproductie-op/item10359

 

24 april 2018. Het gaat ineens hard rond de nieuwe AVG.

Over precies een maand moet iedereen die data van je opslaat dat volgens de nieuwe Europese regelgeving doen. Die regelgeving is voor Nederland helemaal niet zo sterk gewijzigd maar de verantwoordingsplicht en de boete hoogte wel.


De AVG, 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' is een Europese privacy wetgeving die de nationale wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. In feite maken bedrijven nu vooral een inhaalslag om de bestaande privacy naleving boetebestendig te maken.

Zonder deze dwang gaf Google al jaren consequent en actief inzage in wat ze allemaal weten van jou en je gedrag. En Google geeft de kans om dat aan te passen en uit te zetten. De vakantiereis van 8 jaar geleden is nog precies te volgen bij Google. Maar is ook te wissen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. En wat hun privacy rechten zijn als organisaties hun gegevens verwerken. Bijvoorbeeld dat zij recht hebben op informatie over het gebruik van hun gegevens. En dat zij inzage en correctie van hun gegevens mogen vragen.

 Eind april 2018, precies een maand voor het ingaan van de nieuwe AVG schrijft BMW haar relaties aan. Ze spreken over het bijhouden van  ‘algemene persoonsgegevens’. Dat klopt niet volledig want ze houden veel meer vast dan dat, zoals rijgedrag en persoonlijke voorkeuren.

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat BMW de cookies en andere voorkeurs vastlegging duidelijk aan de gebruiker gaat tonen. In die zin schiet de AVG belangrijk te kort voor het beleven van privacy; cookies zijn namelijk geen 'voor derden herleidbare persoonsgegevens' die beveiligd moeten worden.

Dit betekent dat Zalando en Nelson nog steeds de taille en schoenmaat vastleggen en u een uitverkoop advertentie sturen met de melding dat uw maat nog op voorraad is.

Facebook heeft een experiment met kunstmatige intelligentie stilgelegd nadat spraakrobots een eigen taal ontwikkelden, die alleen zij begrijpen. Robots Alice en Bob pasten het Engels aan om makkelijker te kunnen communiceren met elkaar. Dat resulteerde in vreemde zinnen, die voor de onderzoekers geen enkele betekenis meer hadden. Experts noemen het spannend, en tegelijkertijd angstaanjagend.

Andere techbedrijven melden dat soortgelijke dingen gebeuren. Zo ontdekten wetenschappers van Google Translate vorig jaar dat hun dienst ook een eigen taal had ontwikkeld. Bron: AD 2017-08-01

Ideaal nieuws voor de komkommertijd. De brabbeltaal lijkt niets nuttigs te melden en voorspelt weinig goeds voor een robot huwelijk.  Bob zegt: "Ik kan ik ik alle andere dingen..". Alice antwoordde: ,,Ballen hebben nul voor mij voor mij voor mij voor mij voor mij voor mij voor mij voor mij.” Op zich lijkt dat wel een reden om de stekker eruit te trekken.

Elk nieuw blok wordt gebouwd op een blok dat de deelnemers hebben erkend als 'geldig onstaan'. Zonder erkenning geen chain, geen deal. De deelnemers hebben belang bij de blockchain en houden deze met elkaar in stand. Dat kost rekenkracht en de kosten voor energie. Als een Tamagotchi wordt de Blockchain door de deelnemers in leven gehouden. Hier moet dus een passende beloning tegenover staan of een heel geringe inspanning. 

Bij de Bitcoin wordt met veel rekenkracht een willekeurige sleutel 'geraden'. De beloning is in nieuwe Bitcoins. Door het ontwerp wordt het  'minen' van Bitcoins steeds een factor lastiger. Met steeds meer rekenkracht worden de laatste Bitcoins rond het jaar 2040 'geraden'. Dan is het technisch maximum van 20 miljoen bereikt. Bedenker Satoshi heeft de Bitcoin daarmee inflatie bestendig willen maken. Dat blijkt relatief want de Bitcoin kan tot 8 cijfers achter de komma worden opgesplitst en zal een relatie met inflatoire valuta als de dollar houden. Omdat de Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft (niet gerelateerd aan goederen of diensten) is deze potentiele bubbel een slecht voorbeeld van gemeenschappelijk gedragen 'geldigheid'.
De Blockchain technologie heeft potentie om een gedeelde waarheid te vertegenwoordigen; heel veel 'peers' bevestigen dat een transactie heeft plaatsgevonden, dus "Dan moet het wel waar zijn.". Daartegenover geldt dat je een 'waarheid' moet aantonen door consensus. Het bereiken van een valse consensus (fraude) kost zoveel rekenkracht en energie dat fraude niet loont. Dit alles geldt 'bij de huidige stand van techniek'.

Voor het opzetten van Outsourcing projecten is ervaring opgedaan met het project "Digitaliseren Single-8 en Super-8 film. Met een pool van native speakers in Torun is projectbeheer in verschillende talen van kwalitatief hoog niveau beschikbaar. In dit voorbeeld met het digitaliseren van film is het catalogiseren en het selectie-voorstel van het te digitaliseren filmmateriaal geheel Nederlandstalig uitgevoerd.

Het is eenvoudig om naar dit EU land de benodigde bronmaterialen en gereedschappen (in dit geval films en een speciale filmscanner) af te zenden. 

Op maandagochtend blijken alle systemen geïnfecteerd met een ransom virus. De versleuteling is op zaterdagavond 23:00 begonnen. Toen was er niemand aanwezig bij dit administratiekantoor maar waarschijnlijk heeft Microsoft het getroffen station herstart voor een update. Het versleutelen van bestanden, waaronder backups, kon het hele weekend doorgaan zonder dat dit opgemerkt werd.
Met diverse off-line backups en met het terugzetten naar een eerdere staat van de stations kon een bruikbare reconstructie worden gemaakt. De huisleverancier van alle bedrijfs software besloot om niet te helpen; te complex... Ook die software kon met de nodige inspanning weer draaiend gemaakt worden. Het Indiase bedrijf eiste een losgeld van circa 1.000 dollar. Deze keer is er niet betaald dus.

Op 3 mei 2017 komt er weer een pakje uit China. Bestelde goederen bij AliExpress komen bijna dagelijks binnen de laatste tijd en in redelijk willekeurige volgorde. Dat maakt de inhoud steeds weer een verrassing. Deze 'Zalando voor mannen' heeft voor vele hobbies en interesses zeer betaalbare producten van vaak uitstekende kwaliteit. Deze keer is het echter goed mis.

Van een serie van 10 kompasjes wijzen er maar 3 consequent het noorden aan.  
De rest van de zending geeft miswijzingen van 10 tot 150 graden. Zo heel af en toe zit er dus nog echt gevaarlijk slecht spul tussen de Chinese producten.Wat mag je verwachten van een kompas van -lees verder voor de reactie van de verkoper-

Begin 2018 staan er 300 windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee die samen 1 Gigawatt stroom opwekken. 

Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, "De toekomst van de Noordzee", meldt dat een zestigvoudig aantal nodig is om de doelstellingen voor 2050 te halen. Het plaatsen van windmolens kan inmiddels zonder subsidie. Vanaf 2023 wil de Nederlandse overheid het aantal windmolens op zee met 1 gigawatt per jaar laten toenemen. 

 

Electrisch rijden blijkt in de praktijk een leuke hobby. Bij het gebruik van openbare laadpalen is het verbruik niet goedkoper dan brandstof rijden . De totale kilometerkosten zijn uiteindelijk vergelijkbaar of zelfs hoger. Dit komt in hoofdzaak door de hogere aanschafprijs. Bij veel kilometers wordt het onderhoud wel goedkoper. Wie zijn best doet om veel afstand uit de accu te halen spaart ook op banden want snel accelereren kost actieradius.

De (6KW/h) accu van een hybride auto weegt zo'n veertig kilo. Wisselen van accu's ('het postkoets systeem' -MH-) wordt echter nog niet in de praktijk gebracht door de industrie. Ook een thuiskomertje als 'jerrycan' is nog geen optie.

Het is voor het milieu minder belastend om bij koude gericht te verwarmen. Dat doet bijvoorbeeld een elektrische voetenmat onder het werkbureau. Geen koude voeten meer tijdens het werk is prima comfort voor circa 1,1 cent per uur (50 watt). De verwarming in het kantoor kan een graad lager en dat levert uiteindelijk een behoorlijke besparing op. 
Deze tip stuurde ik per e-mail aan een relatie, compleet met link naar een leverancier van die mat, na een gesprek met hem over kantoorkosten. Via een onmiddellijk Whatsapp bericht werd ik door hem gewaarschuwd dat via mijn mail account reclame werd verstuurd... 
Tja ook over SPAM hebben we het recent nog gehad inderdaad! Deze link was toch echt bedoeld als een persoonlijke aanrader:
de verwarmde vloermat

Een belangrijk deel van de clienten kring en van de inkoop adressen bevindt zich in een straal van 12 kilometer rondom het kantoor. Dit maakt een plugin-hybride auto met een elektrische range van 24-32 km behoorlijk effectief. Eind 2016 startte de 'proef' voor 4 jaar. Elektrisch rijden blijkt bijzonder leuk! Net als bij een Cabrio is de hybride uitvoering ruim voorzien van extra's die de hogere aanschafprijs enigzins goed maken. Het laden in Rotterdam is dankzij de gemeentelijke ondersteuning met laadpalen binnen 200 meter van de woning uitstekend geregeld. In de praktijk is vaak een laadpaal+parkeerplaats vrij binnen 50 meter van een bestemming.
De eerste praktijkresultaten in de behoorlijk strenge wintermaanden december en januari vallen niet tegen. Het instappen in een voor-verwarmde en ijsvrije auto is buitengewoon aangenaam. Park-assist is een wonder van techniek. De auto kiest en benut vol overtuiging ook de kleine gaten die je zelf zou mijden. Voor ondernemers is de btw aftrek verhoudingsgewijs hoog omdat de BPM maar een klein deel van de aanschafprijs is. 

 

 

Waar transactiekosten en roamingkosten vaak omlaag gaan door automatisering gaan de transactiekosten van de Bitcoin juist omhoog. Het onderliggende probleem is dat een geldige bitcoin transactie wordt gevalideerd door het decentraal bijhouden van kopieen van alle voorgaande transacties. Begin 2018 kost een bitcoin transactie al ruim 37 dollar.

Een moderne 24 inch LG 24M38H LCD-LED monitor krijgt energie label A van de EEG met een vermeld verbruik van 21 watt per uur, 31Kwh/jaar.

Het verbruik van de monitor is ook door LG gesteld op circa 21 watt per uur. Bij 8 uur dagelijks kantoorgebruik en 220 werkdagen is dit 36,96 Kwh per jaar. 

Het stand-by verbruik van een monitor is verplicht gesteld op maximaal 1 watt. Buiten kantoor-uren verbruikt de monitor dan per jaar 1w x16x220 = 3,5Kwh.
Hier komen de 145 vrije dagen bij; 1w x24x145 = 3,5Kwh.

De monitor heeft een externe

Subcategorieën