Voor het opzetten van Outsourcing projecten is ervaring opgedaan met het project "Digitaliseren Single-8 en Super-8 film. Met een pool van native speakers in Torun is projectbeheer in verschillende talen van kwalitatief hoog niveau beschikbaar. In dit voorbeeld met het digitaliseren van film is het catalogiseren en het selectie-voorstel van het te digitaliseren filmmateriaal geheel Nederlandstalig uitgevoerd.

Het is eenvoudig om naar dit EU land de benodigde bronmaterialen en gereedschappen (in dit geval films en een speciale filmscanner) af te zenden.