De technische limiet aan het aantal bitcoins is 21 miljoen. De 'kleinste coupure' is 1 Satoshi; 1 honderd-miljoenste bitcoin. Er wordt nu al in gedeeltes van een bitcoin gehandeld en dat kan dus tot in het bijna oneindige. Met de bitcoin zal het gaan zoals destijds met de schelpjes: de afgesproken waarde zal ooit moeten worden omgezet in iets anders of de waarde vervliegt omdat er een vrijwel oneindige voorraad schelpjes is. Er is geen schaarste of achterliggende instantie die de waarde ondersteunt of zelfs logisch maakt. Het waardemiddel zelf is onbruikbaar.
De waarde die het betaalmiddel zout ooit had werd nog beter ondersteund: het product is bruikbaar en was in sommige toepassingen zelfs belangrijk om te overleven. De huidige waarde van zout wordt hoofdzakelijk bepaald door de zuiverheid, energieverbuik bij winning en de distributiekosten. Grote fluctuaties in de zoutprijs zijn daarom niet meer aan de orde. Er is goede kans dat digitale alternatieven voor de bitcoin zo talrijk worden dat de waardes elkaar 'uitdoven'. Nog geen 100 jaar geleden kostte een brood 100 miljoen Duitse mark. Een week later het dubbele. De waarde-eenheid was haar ondersteuning kwijt. Omdat de Bitcoin in zulke kleine partjes kan worden verhandeld zal de interesse in deze munt ook snel omslaan: de munt heeft geen ondersteuning, geen tegenwaarde, is niet schaars en niet uniek. De bitcoin wordt ondermeer bedreigd door

crypto valuta die gekoppeld zijn aan zowel de dollar als de bitcoin. De omwisselingsfactor die gehanteerd wordt is fictief omdat de beweerde aangehouden dollar reserves oncontroleerbaar zijn en omwisseling in dollars feitelijk niet wordt aangeboden. De gesuggereerde koers biedt een onbetrouwbare vergelijking tussen de valuta. In feite is de enorme koers stijging in 2017 het bewijs dat de bitcoin geen werkelijke onderliggende waarde heeft. Geen waarde-artikel is zo gestegen in waarde als de bitcoin in dezelfde korte tijd.