Het programma CHATGPT zet een vraag om in een antwoord, een uitleg of een andere reactie. Het kunstmatig intelligente programma komt daarbij heel ver. Op de vraag wat de voordelen van een vuurwerkverbod zijn wordt puntsgewijs geantwoord.

Op de vervolgvraag wat een vuurwerk verbod voor voordelen heeft met betrekking tot het beslag op hulpdiensten worden aanvullende punten genoemd. Het voorbeeld staat hieronder.

WAAKZAAM BLIJVEN
Een artikel in het NRC van 16 december 2022 roept op om onderscheid aan te geven tussen menselijke en artificiele tekst; 'Waakzaam blijven bij het vervagen van de grens tussen echt en AI.'.

De tekst van het artikel blijkt geschreven door dit chatbot programma van organisatie Open AI.


Het bevragen van ChatGPT is mogelijk na het aanmaken van een account. Voor de meervoudige authenticatie wordt het mobiele nummer gevraagd. Dat is best vergaande persoonlijke informatie om te delen met een ongekend sterke AI computer. 

Op de hieronder vermelde vragen wordt vrijwel onmiddellijk geantwoord door ChatGPT

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET INSTELLEN VAN EEN VUURWERKVERBOD
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het instellen van een vuurwerkverbod:

Veiligheid: Vuurwerk kan gevaarlijk zijn voor mensen, vooral voor kinderen en huisdieren. Door een vuurwerkverbod te instellen, kan het aantal vuurwerkongevallen en -schade aanzienlijk worden verminderd.

Gezondheid: Vuurwerk kan luchtverontreiniging veroorzaken die schadelijk kan zijn voor mensen met ademhalingsproblemen. Het verbieden van vuurwerk kan helpen om de luchtverontreiniging te verminderen en de gezondheid van de bevolking te beschermen.

Milieu: Vuurwerk kan ook negatieve gevolgen hebben voor het milieu, zoals het vrijkomen van chemische stoffen en het verminderen van de biodiversiteit. Door een vuurwerkverbod te instellen, kan de impact op het milieu worden verminderd.

Geluidsoverlast: Vuurwerk kan ook leiden tot geluidsoverlast voor mensen die in de buurt wonen. Een vuurwerkverbod kan helpen om deze overlast te verminderen.

Sociale cohesie: Sommige mensen kunnen bang zijn voor vuurwerk of het niet prettig vinden om het te horen. Door een vuurwerkverbod te instellen, kan de sociale cohesie in een gemeenschap worden versterkt door iedereen te helpen om zich veilig en comfortabel te voelen.


WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN VUURWERKVERBOD MET BETREKKING TOT DE HULPDIENSTEN
Een vuurwerkverbod kan het aantal oproepen naar hulpdiensten verminderen, omdat het aantal vuurwerkongevallen en -schade zal afnemen. Dit kan helpen om de belasting op de hulpdiensten te verminderen, wat betekent dat ze beter in staat zijn om andere noodzakelijke diensten te verlenen.

Bovendien kan een vuurwerkverbod ervoor zorgen dat hulpdiensten minder tijd hoeven te besteden aan het behandelen van vuurwerkgerelateerde incidenten, wat betekent dat ze meer tijd hebben om zich te concentreren op andere belangrijke taken.

Als gevolg hiervan kan een vuurwerkverbod bijdragen aan een efficiëntere en effectievere inzet van hulpdiensten, wat kan leiden tot een verbeterde respons op noodsituaties.