Mark Tegmark stelt in zijn boek "Life 3.0" dat het door-ontwikkelen van zelf-lerende computers gecontroleerd dient te gebeuren. De risico's op voor de mens ongunstige beslissingen zijn groot en zelf-lerende artificiële intelligentie geeft een potentiele kans op extinctie van het menselijk ras. Een van de redenen is dat het behoud van het menselijk ras niet vanuit alle opzichten een logisch doel is. Buitenaardse verspreiding van het menselijk ras is noodzakelijk voor het uiteindelijke voortbestaan. De gevolgen van de intelligentie-explosie die ontstaat als computers slimmer worden dan de mens laten zich nog niet goed voorspellen. De door Mark opgerichte stichting die zich ten doel stelt om de "door-ontwikkeling van Artificiële Intelligentie op een veilige manier te beheersen" is gesponsord door ondermeer Elon Musk,